Logopromed - Krakowskie Centrum Zdrowia Psychicznego

Drodzy Państwo,

cierpienie psychiczne jest wciąż jeszcze objawem bagatelizowanym, a pomoc psychiatry wciąż jeszcze traktowana jest jako usługa wstydliwa, chociaż wcale tak nie musi być.

Wysokie tempo współczesnego życia i duże, często przekraczające miarę wyzwania, przed jakimi stajemy, utrata pracy i środków do życia, kumulacja napięć i konfliktów psychicznych bywają przyczyną wielu kłopotów, które wydają się czasem nie do rozwiązania... Tak jednak być nie musi. Warto pamiętać, że w chwili obecnej istnieją znakomite sposoby pomocy w większości kryzysów psychicznych, w tym coraz lepsze, pozbawione działania uzależniającego i objawów ubocznych leki najnowszych generacji. Współczesna psychiatria przeżywa prawdziwą rewolucję w zakresie metod leczenia!

Stałe życie w stresie i czasem latami utrzymujący się lęk, napięcie i depresja sprzyjają rozwojowi wielu chorób fizycznych, zwłaszcza chorób serca, których leczenie przebiega opornie, jeśli nie poprawia się stan psychiczny Pacjenta... Dlatego nie ma sensu latami czekać, narażać zdrowie fizyczne i znosić niepotrzebnie psychiczne cierpienie, skoro usługi psychiatry i psychologa mogą pomóc.

OFERTA

Krakowskie Centrum Zdrowia Psychicznego LOGOPROMED oferuje usługi psychiatrycznego oddziału dziennego:

 • pełna diagnostyka i leczenie dzienne zaburzeń psychicznych u osób dorosłych
 • leczenie alternatywne wobec hospitalizacji całodobowej
 • leczenie poszpitalne
 • leczenie zaburzeń afektywnych, w tym depresji

Oferta oddziału dziennego jest adresowana nie tylko do Pacjentów wcześniej hospitalizowanych, ale w tej samej mierze do wszelkiego rodzaju pt. Pacjentów korzystających dotąd z usług poradni, którzy z tych czy innych powodów potrzebują leczenia bardziej intensywnego.

Krakowskie Centrum Zdrowia Psychicznego LOGOPROMED oferuje usługi typu ambulatoryjnego:

 • pełna diagnostyka i leczenie ambulatoryjne zaburzeń psychicznych u osób dorosłych
 • leczenie depresji
 • leczenie poszpitalne
 • psychoterapia indywidualna
 • pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysów psychicznych
 • diagnostyka psychologiczna obejmująca ocenę procesów poznawczych i inteligencji, uzdolnień i zainteresowań, stosunków rodzinnych, organicznych uszkodzeń c.s.n.

Dla innych instytucji i zainteresowanych firm:

 • usługi konsultacyjne
 • możliwość organizacji szkoleń zawodowych i doskonalących z zakresu psychiatrii, psychologii i psychoterapii
 • możliwość organizacji badań przesiewowych dla szkół, firm i in instytucji w zakresie problematyki psychologicznej i zaburzeń psychicznych (np zespołu wypalenia zawodowego, depresji, preferencji związanych z wyborem zawodu, itd.

Oferowane usługi świadczone są dla Pacjentów nieodpłatnie w oparciu o kontrakt z NFZ.

Skierowanie nie jest wymagane.

Treść rozmów objęta jest tajemnicą lekarską, co oznacza, że zapewniona jest pełna dyskrecja.

Na pierwszą wizytę dobrze jest przynieść ze sobą w miarę możliwości karty informacyjne wszelkich wcześniejszych hospitalizacji i spis aktualnie zażywanych leków.

KONTAKT
Jak dojechać?

LOGOPROMED
ul. Cerchów 5
31-910
Kraków


rejestracja telefoniczna:

poradnia:
Tel. 12 686 64 22

oddział dzienny:
Tel. 12 644 57 99


biuro:
Tel 12 644 57 99
Fax 12 421 44 27
e-mail:


📍   Znajdź nas na Google Maps